vanban ntm 1
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1144/QĐ-UBND 31/05/2022 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí về "Thôn nông thôn mới" và Bộ tiêu chí về "Thôn kiểu mẫu" tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025
2 1144/QĐ-UBND 31/05/2022 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí về "Thôn nông thôn mới" và Bộ tiêu chí về "Thôn kiểu mẫu" tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025
3 894/QĐ-UBND 28/04/2022 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chi xã nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
4 318/QĐ-TTg 07/03/2022 Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
5 319/QĐ-TTg 07/03/2022 Quyết định Về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025
6 320/QĐ-TTg 07/03/2022 Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
7 321/QĐ-TTg 07/03/2022 Quyết định về việc quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
8 Số 1715/QĐ-UBND 10/06/2018 Quyết định Ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018-2020
9 Số 691/QĐ-TTg 04/06/2018 Quyết định ban hành Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
10 Số 4758/QĐ-UBND 29/12/2016 Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020
11 Số 1980 /QĐ-TTg 16/10/2016 Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016
12 Số 1076/QĐ-UBND 13/04/2016 Quyết định ban hành Quy định về Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và tổ chức công bố " Thôn nông thôn mới", " Thôn kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020
13 Số 1076/QĐ-UBND 13/04/2016 Phụ lục Bộ tiêu chí thôn NTM và thôn kiểu mẫu (P2)
Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây