Quang cao giua trang

Cập nhật danh sách các xã đạt chuẩn đến hết tháng 7/2019

Thứ ba - 13/03/2018 15:43
DANH SÁCH CÁC XàĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI ĐẾN HẾT THÁNG 7/2019
 
STT Tên xã Huyện/TP Số QĐ, ngày tháng năm Năm được công nhận
1 Quang Kim Bát Xát 1014/QĐ-UBND, ngày 16/4/2014 HT năm 2013
2 Cốc San 4302/QĐ-UBND, ngày 31/12/2014 HT năm 2014
3 Bản Vược 3717/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 HT năm 2015
4 Bản Qua 3731/QĐ-UBND, ngày 28/10/2016 HT năm 2016
5 Mường Vi 5888/QĐ-UBND, ngày 27/12/2017 HT năm 2017
6 Mường Hum 4365/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 HT năm 2018
7 Bản Xèo 4366/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 HT năm 2018
8 Nậm Cang Sa Pa 1015/QĐ-UBND, ngày 16/4/2014 HT năm 2013
9 Tả Phìn 4184/QĐ-UBND, ngày 21/12/2018 HT năm 2018
10 Vạn Hòa TP Lào Cai 1016/QĐ-UBND, ngày 16/4/2014 HT năm 2013
11 Hợp Thành 4307/QĐ-UBND, ngày 31/12/2014 HT năm 2014
12 Cam Đường 4305/QĐ-UBND, ngày 31/12/2014 HT năm 2014
13 Đồng Tuyển 3713/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 HT năm 2015
14 Tả Phời 3714/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 HT năm 2015
15 Phú Nhuận Bảo Thắng 4306/QĐ-UBND, ngày 31/12/2014 HT năm 2014
16 Xuân Quang 3719/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 HT năm 2015
17 Sơn Hải 3720/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 HT năm 2015
18 Sơn Hà 60/QĐ-UBND, ngày 09/01/2017 HT năm 2016
19 Xuân Giao 61/QĐ-UBND, ngày 09/01/2017 HT năm 2016
20 Phong Niên 2459/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 HT năm 2018
21 Bản Cầm 2047/QĐ-UBND
ngày 11/7/2019
HT năm 2018
22 Bản Phiệt 2046/QĐ-UBND
ngày 11/7/2019
HT năm 2018
23 Tà Chải Bắc Hà 4304/QĐ-UBND, ngày 31/12/2014 HT năm 2014
24 Bảo Nhai 3712/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 HT năm 2015
25 Na Hối 5892/QĐ-UBND, ngày 27/12/2017 HT năm 2017
26 Nậm Đét 2045/QĐ-UBND
ngày 11/7/2019
HT năm 2018
27 Văn Sơn Văn Bàn 4303/QĐ-UBND, ngày 31/12/2014 HT năm 2014
28 Hòa Mạc 3718/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 HT năm 2015
29 Khánh Yên Thượng 56/QĐ-UBND, ngày 09/01/2017 HT năm 2016
30 Khánh Yên Trung 57/QĐ-UBND, ngày 09/01/2017 HT năm 2016
31 Khánh Yên Hạ 5886/QĐ-UBND, ngày 27/12/2017 HT năm 2017
32 Võ Lao   5891/QĐ-UBND, ngày 27/12/2017 HT năm 2017
33 Làng Giàng   4189/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 HT năm 2018
34 Tân An 4190/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 HT năm 2018
35 Việt Tiến Bảo Yên 3721/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 HT năm 2015
36 Nghĩa Đô 4910/QĐ-UBND, ngày 31/10/2015 HT năm 2015
37 Yên Sơn 3722/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 HT năm 2015
38 Lương Sơn 5889/QĐ-UBND, ngày 27/12/2017 HT năm 2017
39 Tân Dương 812/QĐ-UBND, ngày 01/4/2019 HT năm 2018
40 Bản Lầu Mường Khương 3715/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 HT năm 2015
41 Bản Xen 3716/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 HT năm 2015
42 Lùng Vai 58/QĐ-UBND, ngày 09/01/2017 HT năm 2016
43 Thanh Bình 4364/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 HT năm 2018
44 Mản Thẩn Si Ma Cai 59/QĐ-UBND, ngày 09/01/2017 HT năm 2016
45 Si Ma Cai 5890/QĐ-UBND, ngày 27/12/2017 HT năm 2017
46 Sín Chéng 5887/QĐ-UBND, ngày 27/12/2017 HT năm 2017
47 Bản Mế 4192/QĐ-UBND, ngày 21/12/2018 HT năm 2018
48 Cán Cấu 4191/QĐ-UBND, ngày 21/12/2018 HT năm 2018
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản nông thôn mới

Số 1992/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn bổ sung thành viên BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM và GNBV giai đoạn 2016-2020

Lượt xem:75 | lượt tải:41

2839/UBND-NLN

V/v tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới tại cơ sở năm 2019

Lượt xem:104 | lượt tải:33

76 /UBND-NLN

V/v tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2019

Lượt xem:191 | lượt tải:64

3821/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020

Lượt xem:187 | lượt tải:583

Số 9787/VPCP-KSTT

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

Lượt xem:289 | lượt tải:134

Số 282/TB-VPUBND

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thể tại Hội nghị trực tuyến Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh quý II năm 2018

Lượt xem:256 | lượt tải:91

Số 691/QĐ-TTg

Quyết định ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

Lượt xem:127 | lượt tải:45

1715/QĐ-UBND

Điều chỉnh, bổ sung phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

Lượt xem:325 | lượt tải:123

Số 173/TB-VPCP

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu

Lượt xem:307 | lượt tải:111

Số 140/TB-VPUBND

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thể tại Hội nghị trực tuyến Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh quý I năm 2018

Lượt xem:318 | lượt tải:354
ntm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây