Quang cao giua trang
Lào Cai còn 127 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập

Lào Cai còn 127 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập

 •   03/03/2020 08:50:00 PM
 •   Đã xem: 918
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/02/2020, Ủy Ban thường vụ Quốc Hội đã ban hành Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14 Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai. Sau khi sáp nhập tỉnh Lào Cai còn 127 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới từ ngày 01/3/2020.
images

Hướng dẫn việc lấy ý kiến người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới

 •   26/06/2019 09:59:00 PM
 •   Đã xem: 802
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/6/2019 UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai ban hành Hướng dẫn số 97/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn việc lấy ý kiến người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới
images

Hướng dẫn đánh giá hoàn thành tiêu chí số 1

 •   29/05/2018 03:57:00 AM
 •   Đã xem: 1426
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/5/2018, Sở Xây dựng ban hành hướng dẫn số 03/HD-SXD Hướng dẫn về việc lập quy hoạch chung xây dựng nông thôn xã để đánh giá xã hoàn thành Tiêu chí 1 về Quy hoạch trong Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai
images

Hướng dẫn quy trình xét chuẩn Nông thôn mới cấp xã

 •   17/10/2017 09:27:00 PM
 •   Đã xem: 1600
 •   Phản hồi: 0
images

Hướng dẫn tiêu chí số 18.5

 •   16/10/2017 04:58:00 AM
 •   Đã xem: 2232
 •   Phản hồi: 0
Dự thảo cuốn sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Dự thảo cuốn sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

 •   09/06/2017 04:09:00 AM
 •   Đã xem: 1468
 •   Phản hồi: 0
images

Hướng dẫn đánh giá tiêu chí số 15

 •   25/04/2017 09:48:00 PM
 •   Đã xem: 5303
 •   Phản hồi: 0
images

Hướng dẫn đánh giá tiêu chí số 7

 •   25/04/2017 09:42:00 PM
 •   Đã xem: 3401
 •   Phản hồi: 0
 Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn là một trong các điều kiện để đạt xã Nông thôn mới

Quy định tiêu chí Thông tin và Truyền thông đối với xã nông thôn mới

 •   19/04/2017 04:46:00 AM
 •   Đã xem: 4584
 •   Phản hồi: 0
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 441/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2017 Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
images

Hướng dẫn đánh giá tiêu chí số 19

 •   19/04/2017 04:28:00 AM
 •   Đã xem: 6574
 •   Phản hồi: 0
images

Hướng dẫn dánh giá tiêu chí số 3 và 17.1

 •   18/04/2017 11:07:00 PM
 •   Đã xem: 5111
 •   Phản hồi: 0
images

Hướng dẫn đánh giá, thẩm định tiêu chí số 1, 9

 •   10/04/2017 03:30:00 AM
 •   Đã xem: 1934
 •   Phản hồi: 0
images

Hướng dẫn đánh giá, thẩm định tiêu chí số 2

 •   10/04/2017 03:26:00 AM
 •   Đã xem: 1466
 •   Phản hồi: 0
images

Hướng dẫn đánh giá tiêu chí số 17

 •   05/04/2017 12:14:00 AM
 •   Đã xem: 7415
 •   Phản hồi: 0
images

Hướng dẫn đánh giá tiêu chí số 11,12

 •   05/04/2017 12:08:00 AM
 •   Đã xem: 1691
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Văn bản nông thôn mới

07/2022/QĐ-TTg

Quyết định quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Lượt xem:68 | lượt tải:14

263/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Lượt xem:91 | lượt tải:30

Số 18/QĐ-BCĐCTMTQG

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Lượt xem:103 | lượt tải:42

số 36/2021/QĐ-TTg

Quyết định về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025

Lượt xem:130 | lượt tải:40

Số 4288/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025

Lượt xem:223 | lượt tải:100

1689/QĐ-TTg

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị Quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021

Lượt xem:278 | lượt tải:120

4068/UBND-NLN

V/v phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao năm 2021

Lượt xem:269 | lượt tải:105

3586/UBND-NLN

V/v hoàn thiện hồ sơ giao kế hoạch vốn đối với các xã phấn đấu hoàn thành nông thôn mới năm 2021

Lượt xem:250 | lượt tải:71

3475/UBND-NLN

V/v tăng cường hoạt động phối hợp giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2021

Lượt xem:227 | lượt tải:72

2693/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành quy định đánh giá kết quả lãnh đạo giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025

Lượt xem:235 | lượt tải:83
ntm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây