Quang cao giua trang
Đề cương Đề án nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Đề cương Đề án nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

 •   10/03/2020 03:48:00 AM
 •   Đã xem: 2752
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Quý I năm 2019

Tài liệu họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Quý I năm 2019

 •   17/04/2019 08:42:00 PM
 •   Đã xem: 639
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu phục vụ họp trực tuyến Ban Chỉ đạo 9 tháng năm 2018

Tài liệu phục vụ họp trực tuyến Ban Chỉ đạo 9 tháng năm 2018

 •   16/10/2018 11:20:00 PM
 •   Đã xem: 576
 •   Phản hồi: 0
Kính gửi: Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM và GNBV tỉnh
Tài liệu phục vụ họp trực tuyến Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm 2018

Tài liệu phục vụ họp trực tuyến Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm 2018

 •   17/07/2018 08:50:00 PM
 •   Đã xem: 679
 •   Phản hồi: 0
Kính gửi: Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM và GNBV tỉnh
Tài liệu phục vụ họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Quý I năm 2018

Tài liệu phục vụ họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Quý I năm 2018

 •   11/04/2018 10:34:00 PM
 •   Đã xem: 714
 •   Phản hồi: 0
Kính gửi: Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM và GNBV tỉnh
Văn bản nông thôn mới

433/QĐ-UBDT

Quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

Lượt xem:81 | lượt tải:29

13-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Lượt xem:87 | lượt tải:33

1599/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025

Lượt xem:205 | lượt tải:91

1755/UBND-NLN

V/v tiếp tục hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2021

Lượt xem:59 | lượt tải:26

2491/BNN-VPĐP

V/v khen thưởng công trình phúc lợi theo Quyết định số 1730/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lượt xem:50 | lượt tải:27

645/UBND-NLN

V/v triển khai, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021

Lượt xem:80 | lượt tải:39

66/KH-BCĐ

Kê hoạch triển khai CTMTQG xây dựng nông thôn mới các xã phấn đấu hoàn thành "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2021

Lượt xem:84 | lượt tải:51

160/UBND_NLN

V/v tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2021

Lượt xem:82 | lượt tải:44

05/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2021

Lượt xem:78 | lượt tải:61

417/UBND-NLN

V/v tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2020

Lượt xem:662 | lượt tải:197
ntm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây