Quang cao giua trang

Danh bạ hệ thống văn phòng điều phối nông thôn mới cấp huyện, xã

Thứ hai - 19/12/2016 08:57
STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại Ghi chú
I Huyện Bảo Thắng      
  VPĐP NTM huyện      
1 Nguyễn Trung Thành Chánh Văn phòng 0912587625  
2 Đỗ Hồng Quân Phó chánh VP 0868566333  
3 Vương Thúy Hường CB phụ trách NTM 0389978498  
  Công chức xã chuyên trách      
1 Nguyễn Thị Quỳnh Vân Xã Sơn Hải 0971469669  
2 Vương Tuấn Anh Xã Phú Nhuận 0785868866  
3 Tải Thị Hợi Xã Phong Niên 0973654229  
4 Nguyễn Tuyết Nhung Xã Bản Phiệt 0971860559  
5 Trần Thị Thúy Xã Xuân Quang 0353902378  
6 Từ Xuân Trường Xã Trì Quang 0962856690  
7 Phạm Thị Hiên Xã Bản Cầm 0382111900  
8 Mai Thị Kim Oanh Xã Xuân Giao 0983789966  
9 Nguyễn Thị Huyên Xã Gia Phú 0379797964  
10 Trần Thị Hằng Nga Xã Sơn Hà 0974088530  
11 Nguyễn Thị Thuận Xã Thái Niên 0374534152  
II Huyện Bảo Yên      
  VPĐP NTM huyện      
1   Chánh Văn phòng    
2 Trịnh Thị Duyên Phó chánh VP 0834.238.686  
3 Phạm Như Quỳnh Cán bộ chuyên trách 0982.443.115  
  Công chức xã chuyên trách      
1 Tạ Thị Thu Thuỷ Xã Bảo Hà 0395.923.984  
2 Hoàng Văn Thoan Xã Thượng Hà 0367.554.166  
3 Hoàng Đức Mạnh Xã Xuân Thượng 0972.265.567  
4 Hoàng Quốc Cản Xã Lương Sơn 0977.496.385  
5 Lý Đức Anh Xã Phúc Khánh 0943.642.736  
6 Lục Thị Tuyền Xã Cam Cọn 0968.561.102  
7 Hà Quân Cảnh Xã Việt Tiến 0976.777.125  
8 Lê Thị Thanh Hoài Xã Vĩnh Yên 0944.494.607  
9 Hoàng Trung Du Xã Xuân Hòa 0983.694.126  
10 Lý Du Huỳnh Xã Điện Quan 0965.729.678  
11 Nguyễn Thị Trang Xã Tân Dương 0976.845.556  
12 Nguyễn Thi Hương Xã Kim Sơn 0973.198.901  
13 Nguyễn Thị Huyên Xã Nghĩa Đô 0973.198.901  
14 Ma Phúc Quý Xã Tân Tiến 0343.480.143  
15 Triệu Thị Tiên Xã Yên Sơn 0972.574.315  
16 Nguyễn Thị Hương Xã Minh Tân 0375.235.953  
III Huyện Bắc Hà      
  VPĐP NTM huyện      
1 Chu Thị Dương Chánh Văn phòng 0915491916  
2 Nguyễn Xuân Giang Phó Chánh Văn phòng 0912728466  
3 Đinh Văn Xuyên Thành viên chuyên trách 0943638582  
4 Đỗ Thanh Hằng Thành viên chuyên trách 0358566353  
5 Đào Thị Chung Thành viên kiêm nhiệm 0975509947  
  Công chức xã chuyên trách      
1 Trần Thị Thanh Huyền Xã Bản Cái 0399158288  
2 Sùng Thị Yến Xã Bản Liền 0386004345  
3 Lưu Thị Hồng Xuyến Xã Bảo Nhai 0988676857  
4 Vàng Thị Tuyết Xã Hoàng Thu Phố 0388605416  
5 Lục Văn Sơn Xã Nậm Khánh 0941070380  
6 Phạm Thị Tươi Xã Tả Củ Tỷ 0328521239  
7 Lê Anh Phương Xã Thải Giàng Phố 0848472805  
8 Tống Thị Nga Xã Nậm Lúc 0333482177  
9 Nguyễn Quỳnh Loan Xã Na Hối 0982269660  
10 Phạm Viết Hưng Xã Lùng Phình 0913823991  
11 Phạm Mạnh Toàn Xã Bản Phố 0968842368  
12 Lê Xuân Nam Xã Cốc Ly 0967523969  
13 Tráng Seo Hồng Xã Tả Van Chư 0987041142  
14 Hoàng Doanh Tuyên Xã Nậm Mòn 0333.673.689  
15 Nguyễn Ngọc Đạt Xã Lùng Cải 0392566234  
16 Vù Văn Tuyên Xã Nậm Đét 0349626817  
17 Lê Mạnh Hùng Xã Cốc Lầu 0912291775  
18 Bùi Thị Tuyết  Xã Tà Chải 0392566234  
IV Huyện Si Ma Cai      
  VPĐP NTM huyện      
1 Nguyễn Trung Kiên Chánh Văn phòng 0982.116.166  
2 Trương Văn Tiến Phó Chánh Văn phòng 0981 131 988  
3 Hà Thị Thanh Huyền Thành viên chuyên trách 0919 013 893  
  Công chức xã chuyên trách      
1 Vương Thị Tiền Xã Nàn Sán 0393 399 141  
2 Lê Thị Hằng Xã Bản Mế 0911 538 219  
3 Vàng Seo Chính Xã Sín Chéng 0306 663 316  
4 Ngải Seo Sùng Xã Nàn Sín 0352 005 299  
5 Giàng A Giả Xã Thào Chư Phìn 0329075471  
6 Nguyễn Đức Viện Xã Quan Hồ Thẩn 0947 596 668  
7 Hảng Seo Pùa Xã Lùng Thẩn 0968 952 432  
8 Lê Thị Nhàn Xã Sán Chải 0975 061 652  
9 Cù Thanh Lợi Si Ma Cai 0382 155 183  
V Huyện Bát Xát      
  VPĐP NTM huyện      
1 Phạm Năng Chung Chánh Văn phòng 0915121368  
2        
3 Tẩn Sử Mẩy Cán bộ chuyên trách 0986915091  
  Công chức xã chuyên trách      
1 Phan Thị Nga Xã Quang Kim 0962098642  
2 Nguyễn Như Quỳnh  Xã Phìn Ngan 0947458182  
3 Hoàng Cói Mẩy  Xã Tòng Sành 0965446671  
4 Cồ Thị Hằng  Xã Bản Qua 0385779017  
5 Lương Thị Cúc  Xã Bản Vược 0915500296  
6 Lưu Trọng Dương Xã Mường Vi 0986308558  
7 Hù Thị An Xã Bản Xèo 0388968741  
8 Lã Thị Yên Xã Pa Cheo 0966304183  
9 Nông Thị Hiên  Xã Mường Hum 0973462109  
10 Đào Thị Phượng  Xã Dền Thàng 0966877286  
11 Phan Ngọc Trường  Xã Nậm Pung 0965848929  
12 Trần Thị Yến  Xã Trung Lèng Hồ 0989038290  
13 Trần Thị Ngát  Xã Sàng Ma Sáo 0363300185  
14 Nguyễn Đức Hạnh  Xã Dền Sáng 0973899398  
15 Đào Đình Mạnh Xã Y Tý 0978589871  
16 Đinh Đức Hùng  Xã A Lù 0372085114  
17 Bùi Thị Thu Hiền  Xã A Mú Sung 0983711177  
18 Ma Seo Phình  Xã Nậm Chạc 0398798792  
19 Nguyễn Thị Thanh Hằng  Xã Trịnh Tường 0972520278  
20 Nguyễn Thế Din  Xã Cốc Mỳ 0964550336  
VI Huyện Mường Khương      
  VPĐP NTM huyện      
1 Tô Việt Thành  Chánh Văn phòng 0912050589  
2 Lê Thanh Hoa Phó Chánh Văn phòng 0978762526  
3 Trần Thị Thoa Chuyên viên 0965508058  
  Công chức xã chuyên trách      
1 Trương Văn Vinh Xã Bản Lầu 0986.072.325  
2 Đinh Quang Hiện Xã Bản Sen 0914619181  
3 Hoàng Minh Tuấn Xã Lùng Vai 0986045656  
4 Lồ Củi Thành Xã Thanh Bình 0852590440  
5 Thền Văn Lợi Xã Nậm Chảy 0362677825  
6 Hà Thị Nha Xã Tung Chung Phố 0979.484.269  
7 Cao Văn Thắng Xã Tả Ngài Chồ 0917915578  
8 Thào Hòa Xã Pha Long 0816677048  
9 Pờ Vản Phong Xã Dìn Chin 0943030586  
10 Hoàng Quốc Việt Xã Tả Gia Khâu 0966832191  
11 Giàng Seo Lìn Xã Nấm Lư 0392000196  
12 Lù Văn Hưởng Xã Lùng Khấu Nhin 0367478136  
13 Sùng Phừ Xã Cao Sơn 0368418572  
14 Vàng Văn Tính Xã La Pan Tẩn 0919645975  
15 Sùng Hồ Xã Tả Thàng 0376326288  
VII Thị xã Sa Pa      
  VPĐP NTM thị xã      
1 Tô Ngọc Liễn Chánh Văn phòng 0982.852.385  
2 Trần Mạnh Hùng Phó chánh VP 0919.986.181  
3 Nguyễn Xuân Đại Cán bộ chuyên trách 0972.131087  
4 Nguyễn Thị Tiểu My Cán bộ chuyên trách 0356.104.588  
  Công chức xã chuyên trách      
1 Đỗ Đức Đại Xã Trung Chải 0942.797.111  
2 Đoàn Thị Yến Xã Tả Phìn 0352.447.999  
3 Chảo Láo Pà Xã Ngũ Chỉ Sơn 0944471662  
4 Phạm Thị Thúy Hằng Xã Hoàng Liên 0984.693.508  
5 Nguyễn Thị Trung Hiếu Xã Tả Van 0973.861.314  
6 Lự Phan Hưởng Xã Mường Hoa 0388.566.589  
7  Lồ A Tải Xã Thanh Bình 0977.802.775  
8 Vàng A Nguyền Xã Bản Hồ 0976.561.145  
9 Lồ A Thu Xã Mường Bo 0966.931.226  
10 Đồng Thị Hiệp Xã Liên Minh 0327.854.628  
VIII Huyện Văn Bàn      
  VPĐP NTM huyện      
1 Hoàng Văn Quang Chánh Văn phòng 0982822527  
2 Nguyễn Hữu Thiện Phó chánh VP 0912799745  
3 Nguyễn Thị Thanh Hà Cán bộ chuyên trách 0975564990  
  Công chức xã chuyên trách      
1 Đỗ Thị Kim Dung Xã Hòa Mạc 0 967912686  
2 Hoàng Văn Dự Xã Khánh Yên Thượng 0382413644  
3 Nguyễn Hữu Chiến Xã Khánh Yên Trung 0398970119  
4 Đỗ Như Ngọc Xã Võ Lao 0986271455  
5 Vấn Văn Giang Xã Khánh Yên Hạ 0972 015 303  
6 Dương Văn Hùng Xã Làng Giàng 0984136180  
7 Hoàng Thọ Dương Xã Tân An 0386607043  
8 Lê Văn Thắng Xã Liêm Phú 0356294774  
9 Nguyễn Thị Thu Trang Xã Dương Quỳ 0335570879  
10 Nguyễn Huy Hoàng Xã Tân Thượng 0358584117  
11 La Văn Đạt Xã Minh Lương 0869184901  
12 Nguyễn Mai Anh Xã Chiềng Ken 981878558  
13 Lương Văn Hòa Xã Nậm Dạng 0967355202  
14 Sầm Thị Hằng Xã Nậm Xé 0886736558  
15 Đào Quang Đồng Xã Nậm Mả 0388479501  
16 Hoàng Kim Đồng Xã Thẳm Dương 0919700318  
17 Lự Xuân Chính Xã Sơn Thủy 0963887543  
18 Lương Quang Hưng Xã Dần Thàng 0915873922  
19 Hứa Văn Hoàn Xã Nậm Tha 0834000685  
20 Hà Sơn Bình Xã Nậm Chày 0916 261 559  
21 Hoa Văn Liên Xã Nậm Xây 0334952542  
IX Thành phố Lào Cai      
         
         

Danh bạ hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện, xã

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Văn bản nông thôn mới

1106/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mưới và huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025

Lượt xem:25 | lượt tải:18

1397/TB-BNN-VPĐP

Thông báo dự kiến mục tiêu, nhiệm vụ thực hiên CTMTQG xây dựng NTM năm 2024 giao các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Lượt xem:107 | lượt tải:45

179-KH/BTGTU

Kế hoạch biên soạn, xuất bản cuốn sách "Gương điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới và sản xuất nông nghiệp hàng hoá

Lượt xem:169 | lượt tải:53

07/KH-BCĐ

Kế hoạch truyền thông thực hiện chương MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai năm 2024

Lượt xem:185 | lượt tải:60

14/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết Ban hành Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lượt xem:689 | lượt tải:232

339/KH-UBND

Kế hoạch triển khai, thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2022 và giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lượt xem:746 | lượt tải:248

3572/QĐ-BNN-KH

Quyết định Phê duyệt Bộ Chỉ tiêu giám sát thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lượt xem:784 | lượt tải:397

2075/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố "Thôn đạt chuẩn nông thôn mới" , "Thôn đạt chuẩn kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025

Lượt xem:712 | lượt tải:240

số 283/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022

Lượt xem:644 | lượt tải:196

số 282/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025

Lượt xem:503 | lượt tải:250
ntm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây