Quang cao giua trang

Danh bạ hệ thống văn phòng điều phối nông thôn mới cấp huyện, xã

Thứ hai - 19/12/2016 08:57
Stt Họ và tên Chức danh Số điện thoại Địa chỉ thư điện tử
Cơ quan Di động
I Thành phố Lào Cai        
  VPĐP NTM TPLC - PKT        
1 Nguyễn Thị Vi Huế Chánh Văn phòng   0914.626.770 nguyenthivihue@gmail.com
2 Đoàn Đức Luyện Phó Chánh Văn phòng   0936.228.768 ddluyenvp@gmail.com
3 Hoàng Thị Thúy CB chuyên trách   0914.247.696 hoangthithuykt81@gmail.com
  Công chức xã chuyên trách        
1 Nguyễn Thị Thanh Hương CB chuyên trách Cam Đường   01255.751.177  
2 Vũ Hoàng Anh CB chuyên trách Hợp Thành   01275.636.789  
3 Nguyễn Xuân Hùng CB chuyên trách Vạn Hòa   0975.431.889  
4 Sần Thị Kín CB chuyên trách Đồng Tuyển   01687.922.336  
5 Hoàng Văn Ngoan CB chuyên trách Tả Phời   0988.302.870  
II Huyện Sa Pa        
  VPĐP NTM huyện – PKT       pktsapa@gmail.com
1 Lê Tân Phong Chánh Văn phòng   0912.416.293  
2 Nguyễn Tiến Thành Phó Chánh Văn phòng   0912.677.361  
3 Nguyễn Xuân Đại CB chuyên trách   0972.131.087  
4 Trương Xuân Chiều CB chuyên trách   0978.398.308  
  Công chức xã chuyên trách        
1 Nguyễn Văn Chương CB chuyên trách T.G. Phình   0984.612.968  
2 Nguyễn Văn Thắm CB chuyên trách B.Khoang   0986.946.931  
3 Đoàn Thị Yến CB chuyên trách Tả Phìn   01652.447.999  
4 Giàng A Trừ CB chuyên trách Sa Pả   0914.637.715  
5 Thào A Sự CB chuyên trách Trung Chải   0915.069.726  
6 Vàng A Măng CB chuyên trách San Sả Hồ   01674.702.430  
7 Nguyễn Thị Họa CB chuyên trách Lao Chải   0982.074.585  
8 Phạm Trung Hiếu CB chuyên trách Hầu Thào   0985.598.092  
9 Trần Trung Thịnh CB chuyên trách Tả Van   0976.924.999  
10 Nguyễn Văn Sơn CB chuyên trách Sử Pán   0976.291.123  
11 Vàng A Nguyền CB chuyên trách Bản Hồ   0976.561.145  
12 Hoàng Văn Hưng CB chuyên trách Thanh Kim   0982.075.277  
13 Lưu Công Ngữ CB chuyên trách Bản Phùng   0919.741.183  
14 Nguyễn Tiến Lợi CB chuyên trách Thanh Phú   01643.319.312  
15 Lò A Tải CB chuyên trách Suối Thầu   0977.802.775  
16 Lê Ngọc Hùng CB chuyên trách Nậm Sài   0978.784.614  
17 Lò A Thu CB chuyên trách Nậm Cang   0983.569.748  
III Huyện Bảo Yên        
  VPĐP NTM huyện – PNN        
1 Nguyễn Việt Hà Chánh Văn phòng   0973.189.181  
2 Hà Văn Quang Phó Chánh Văn phòng 0203.876.651 0912.270.967  
3 Nhữ Thị Tâm CB chuyên trách   0982.634.215 tamvfu@gmail.com
  Công chức xã chuyên trách        
1 Tạ Thị Thu Thủy CB chuyên trách Bảo Hà   01695.923.984 nongthonmoibaoha@gmail.com
2 Hoàng Thị Thắm CB chuyên trách Thượng Hà   01698.114.647  
3 Nguyễn Thành Công CB chuyên trách X.Thượng   0918.929.668 nguyenthanhcong40aln@gmail.com
4 Nông Thế Mạnh CB chuyên trách Long Khánh   0982.385.923  
5 Lý Đức Anh CB chuyên trách Long Phúc   0943.642.736 ducanhdclp@gmail.com
6 Đặng Thanh Tuấn CB chuyên trách Cam Cọn   0942.420.658 tuan135camcon@gmail.com
7 Hà Quân Cảnh CB chuyên trách Việt Tiến   0976.777.125 luongnhi2010@gmail.com
8 Phùng Thị Ngọc Huế CB chuyên trách Vĩnh Yên   01674.704.472 ngochuebylc.phung@gmail.com
9 Vi Văn Ngọt CB chuyên trách Điện Quan   01652.944.373 ngotvilc@gmail.com
10 Lý Du Huỳnh CB chuyên trách Tân Tiến   0965.729.678 huynh49ls@gmail.com
11 Hoàng Ngọc Thế CB chuyên trách Lương Sơn   01696.566.003 ngocthels1535@gmail.com
12 Nguyễn Thị Trang CB chuyên trách Tân Dương   0976.845.556 trang.nguyen90tt@gmail.com
13 Ngô Hữu Bản CB chuyên trách Kim Sơn   0978.131.311 bancblnks@gmail.com
14 Cổ Hữu Cường CB chuyên trách Nghĩa Đô   0919.728.439  
15 Trần Thành Nam CB chuyên trách Xuân Hòa   0914.695.086 congtybaodang@gmail.com
16 Lý Thị Huyền CB chuyên trách Yên Sơn     lythihuyen@gmail.com
17 Nguyễn Thị Hương CB chuyên trách Minh Tân   0984.037.625 nguyenthihuong39bln@gmail.com
IV Huyện Văn Bàn        
  VPĐP NTM huyện – PNN       vanphongntmvanban@gmail.com
1 Phạm Bình Minh Chánh Văn phòng      
2 Nguyễn Hưu Thiện Phó Chánh Văn phòng   0989.201.277  
3 Chu Việt Hòa CB chuyên trách   0946.557.904  
4 Dương Quốc Ninh CB chuyên trách   0984 848 800 dqninhkt@gmail.com
  Công chức xã chuyên trách        
1 Nguyễn Thị Thu CB chuyên trách Chiềng Ken   0982.072.334  
2 Lương Quang Hưng CB chuyên trách Dần Thàng   0915.873.922  
3 Nguyễn Thị Thu Trang CB chuyên trách Dương Quỳ   01635.570.879  
4 Đỗ Thị Kim Dung CB chuyên trách Hòa Mạc   0979.287.515  
5 Mai Duy Giáp CB chuyên trách K.Yên Hạ   01673.098.890  
6 Hoàng Văn Dự CB chuyên trách K.Yên Thượng   01642.289.300  
7 La Đức Mừng CB chuyên trách K.Yên Trung   0979.622.983  
8 La Quang Huy CB chuyên trách Làng Giàng   01699.139.749  
9 Lê Văn Thắng CB chuyên trách Liêm Phú   01656.294.774  
10 Hoàng Văn Nghiêm CB chuyên trách Minh Lương   01658.162.181  
11 Hà Sơn Bình CB chuyên trách Nậm Chày   01638.655.387  
12 Lương Văn Hòa CB chuyên trách Nậm Dạng   01677.707.012  
13 Đào Quang Đồng CB chuyên trách Nậm Mả   01688.479.501  
14 Trần Văn Liêm CB chuyên trách Nậm Tha   0972.760.306  
15 Lý A Páo CB chuyên trách Nậm Xây   01692.925.812  
16 Bàn Tòn Sú CB chuyên trách Nậm Xé   01694.883.786  
17 Lý Bảo Mong CB chuyên trách Sơn Thủy   0977.812.895  
18 Triệu Hữu Ngân CB chuyên trách Tân An   01697.634.798  
19 Triệu Hữu Tiến CB chuyên trách Tân Thượng   01635.438.773  
20 Hoàng Kim Đồng CB chuyên trách Thẩm Dương   0919.700.318  
21 Doãn Văn Vĩnh CB chuyên trách Văn Sơn   01693.005.830  
22 Nguyễn Văn Vệ CB chuyên trách Võ Lao   0973.858.834  
V Huyện Bắc Hà        
  VPĐP NTM huyện – PKT        
1 Bùi Quang Hưng Chánh Văn phòng   0982.631.459  
2 Lê Văn Khiêm Chánh Văn phòng   0913.297.820  
3 Phạm Thị Kim Anh CB chuyên trách   0946.088.324 phamthikimanhbh@gmail.com
4 Đào Duy Hưng CB chuyên trách   0967.736.336  
  Công chức xã chuyên trách        
1 Lê Xuân Nam CB chuyên trách Bản Cái   0976.965.838  
2 Nguyễn Thị Thu Huyền CB chuyên trách Bảo Nhai   0948.659.159  
3 Lê Anh Phương CB chuyên trách H.Thu Phố   01248.472.805  
4 Nguyễn Anh Tuấn CB chuyên trách Tà Chải   0973.497.622  
5 Vàng Seo Chẩn CB chuyên trách Tả Van Chư   0944.540.138  
6 Hoàng Minh Toàn CB chuyên trách Cốc Ly   0942.783.391  
7 Nguyễn Mạnh Hùng CB chuyên trách Tả Củ Tỷ   0975.139.198  
8 Lùng Văn Tuấn CB chuyên trách Cốc Lầu   0973.107.144  
9 Phạm Thị Tươi CB chuyên trách Bản Già   0916.594.415  
10 Sùng Seo Pao CB chuyên trách Bản Liền   0963.037.087  
11 Lưu Thị Hồng Xuyến CB chuyên trách L.Thí Ngài   0985.389.486  
12 Phạm Thị Linh CB chuyên trách Na Hối   01678.446.234  
13 Đào Thị Hồng Hạnh CB chuyên trách Bản Phố   0972.017.789  
14 Nguyễn Hữu Thịnh CB chuyên trách Nậm Đét   0912.478.358  
15 Vù Văn Tuyên CB chuyên trách Nậm Khánh   01649.626.817  
16 Phạm Thị Nguyệt CB chuyên trách Nậm Lúc   0976.112.023  
           
17 Lê Thị Thúy Lan CB chuyên trách T.Giàng Phố   01686.131.773  
18 Hồ Phi Nam CB chuyên trách Lùng Cải   0916.149.819  
19 Giàng Seo Sử CB chuyên trách Lùng Phình   01698.305.241  
20 Nguyễn Trọng Tài CB chuyên trách Nậm Mòn   0983.430.111  
VI Huyện Si ma cai        
  VPĐP NTM huyện – PNN       viethongsmc@gmail.com
1 Trương Mạnh Hùng Chánh Văn phòng   0904.736.666  
2 Viên Đình Hiệp Phó Chánh Văn phòng   0914.154.635  
3 Đỗ Việt Hồng CB chuyên trách   0914.926.299 0982.393.085 a Lừ
4 Ngô Văn Tuấn CB chuyên trách   0972.809.644  
  Công chức xã chuyên trách        
1 Vũ Xuân Đức CB chuyên trách Sán Chải   0973.543.858  
2 Vũ Trọng Hiếu CB chuyên trách Lử Thẩn   0912.707.964  
3 Hứa Mạnh Hùng CB chuyên trách Mản Thẩn   0968.099.006  
4 Cư Seo Quáng CB chuyên trách Lùng Sui   0977.468.020  
5 Cù Thanh Lợi CB chuyên trách Bản Mế   0986.754.349  
6 Thào A Tráng CB chuyên trách Sín Chéng      
7 Lê Thị Sách CB chuyên trách Cán Cấu   0976.258.027  
8 Lê Thị Nhàn CB chuyên trách Si Ma Cai   0975.061.651  
9 Vũ Thị Dệt CB chuyên trách Nàn Sán   0988.748.511  
10 Giàng Seo Sẻng CB chuyên trách Cán Hồ   01686.500.060  
11 Nguyễn Đức Viện CB chuyên trách Q.Thần Sán   0947.125.234  
12 Trần Xuân Lâm CB chuyên trách T.Chư Phìn   0979.177.345  
13 Lý Văn Phương CB chuyên trách Nàn Sín   0974.825.635  
VII Huyện Bảo Thắng        
  VPĐP NTM huyện – PKT        
1 Nguyễn Quang Úy Chánh Văn phòng   0985.854.577  
2 Nguyễn Trọng Hiếu Phó Chánh Văn phòng   0989.680.658  
3 Nguyễn Văn Toàn CB chuyên trách   0914.588.326 toanlaocai@gmail.com
4 Hoàng Ngọc Anh CB chuyên trách   0974.865.404  
  Công chức xã chuyên trách        
1 Trần Quang Tuyến CB chuyên trách Phú Nhuận   0949.200.125  
2 Đỗ Thị Nhài CB chuyên trách Xuân Giao   01686.321.510  
3 Lưu Hoàng Điểu CB chuyên trách Gia Phú   0976.097.380  
4 Trần Thị Huyền CB chuyên trách Sơn Hà   0987.408.482  
5 Trần Bá Luận CB chuyên trách Xuân Quang   01695.090.783  
6 Nguyễn Văn Thành CB chuyên trách Phong Niên   0973.004.250  
7 Nguyễn Minh Sang CB chuyên trách Phố Lu   01657.541.215  
8 Phạm Thị Huyền CB chuyên trách Bản Cầm   01682.111.900  
9 Nguyễn Trọng Tuấn CB chuyên trách Bản Phiệt   0963.835.668  
10 Nguyễn Văn Trọng CB chuyên trách Trì Quang   0947.882.758  
11 Vũ Văn Hải CB chuyên trách Thái Niên   0986.923.902  
12 Bùi Quang Mạnh CB chuyên trách Sơn Hải   0918.358.808  
VIII Huyện Bát Xát        
  VPĐP NTM huyện – PNN       nongthonmoibatxat@gmail.com
1 Nguyễn Chí Thức Chánh Văn phòng   0903.499.879  
2 Vũ Văn Thắng Phó Chánh Văn phòng   0913.462.116  
3 Lù Sào Dín CB chuyên trách   0914.642.434 0168 896 8741 C An
4 Lê Huy Giang CB chuyên trách   0985.900.258  
  Công chức xã chuyên trách        
1 Lê Chí Công CB chuyên trách Tòng Sành   01656.516.077 lechicong1110@gmail.com
2 Bùi Hữu Lộc CB chuyên trách Cốc San   0986.634.569 builoc9999025@gmail.com
3 Phan Thị Hà CB chuyên trách Quang Kim   0987.164.298 vanphongxaquangkim@gmail.com
4 Trần Thanh Hạt CB chuyên trách Phìn Ngan   01684.285.073 phamthaonguyen1507@gmail.com
5 Đặng Thị Năng CB chuyên trách Bản Qua   01655.357.094 saonang1985cm@gmail.com
6 Nguyễn Thành Đô CB chuyên trách Bản Vược   0963.113.114 nguyenthanhdobx@gmail.com
7 Nguyễn Thị Hương CB chuyên trách Cốc Mỳ   01668.887.089 nguyenhuong1980cm@gmail.com
8 Nguyễn Thị Mai CB chuyên trách Trịnh Tường   0977.026.095 nguyenmai241286@gmail.com
9 Đào Đình Mạnh CB chuyên trách Nậm Chạc   0978.589.871 dcnamchac@gmail.com
10 Trần Anh Văn CB chuyên trách A Mú Sung   0969.999.722 vandiachinh83@gmail.cm
11 Phạm Văn Hà CB chuyên trách A Lù   01254.265.873 vanphongubndal@gmail.com
12 Nguyễn Mạnh Lâm CB chuyên trách Ngải Thầu   01669.950.773 vanphongngaithau@gmail.com
13 Cù Bá Tự CB chuyên trách Y Tý   0915.973.119 vanphongyty@gmail.com
14 Phạm Văn Năng CB chuyên trách Dền Sáng   0973.935.773 rungxanhtoiyeu@gmail.com
15 Trần Trung CB chuyên trách Sảng Ma Sáo   01665.932.659 sangmasao@gmail.com
16 Trần Thị Ngát CB chuyên trách T.Lèng Hồ   01663.300.185 tranthingat85@gmail.com
17 Nông Thị Hiền CB chuyên trách Nậm Pung   0973.462.109 nonghien.lc@gmail.com
18 Lù Văn Chung CB chuyên trách Dền Thàng   0966.645.586 vanchunglc86@gmail.com
19 Trần Thị Yến CB chuyên trách Mường Hum   01693.770.260 thinhmuonghum@gmail.com
20 La Văn Hoàn CB chuyên trách Pa Cheo   0962.121.346 lahoan1983@gmail.com
21 Giàng Thị Sen CB chuyên trách Bản Xèo   0973.174.610 giangthisen1980@gmail.com
22 Lò A Say CB chuyên trách Mường Vi   0917.069.225 dinhhoat86@gmail.com
IX Huyện Mường Khương        
  VPĐP NTM huyện - PNN        
1 Phạm Bá Uyên Chánh Văn phòng   0945.513.865  
2 Nông Văn Minh Phó Chánh Văn phòng   0203.504.886  
3 Nguyễn Văn Tiến CB chuyên trách   0912587655  
4 Đặng Công Huân CB chuyên trách   0987.077.999  
  Công chức xã chuyên trách        
1 Phạm Trung Đức CB chuyên trách Bản Lầu   0917.746.662  
2 Trần Văn Tiến CB chuyên trách Bản Xen   0973.223.999  
3 Vàng Việt Trung CB chuyên trách Lùng Vai   0167.712.222  
4 Lùng Tải Phà CB chuyên trách Thanh Bình   01693.200.738  
5 Lê Văn Hùng CB chuyên trách M.Khương   0962.041.414  
6 Nguyễn Viết Quang CB chuyên trách Nậm Chảy   0912.175.476  
7 Lù Đức Tiến CB chuyên trách T.Chung Phố   01667.558.331  
8 Lùng Đức Hạnh CB chuyên trách Nấm Lư   0976.127.266  
9 Ma Seo Vàng CB chuyên trách L.Khấu Nhin   0167.419.785  
10 Triệu Văn Hải CB chuyên trách Cao Sơn   0912.470.586  
11 Đoàn Thị Phương Thùy CB chuyên trách La Pán Tẩn   0989.974.762  
12 Lý Văn Phìn CB chuyên trách Tả Thàng   0986.726.226  
13 Phạm Trọng Nghĩa CB chuyên trách Tả Ngải Chồ   0976.552.788  
14 Trần Văn Hùng CB chuyên trách Pha Long   0985.278.327  
15 Trần Đức Phú CB chuyên trách Dìn Chin   0976.616.497  
16 Vi Hồng Tiến CB chuyên trách Tả Gia Khâu   01629.644.266  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Văn bản nông thôn mới

07/2022/QĐ-TTg

Quyết định quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Lượt xem:68 | lượt tải:14

263/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Lượt xem:91 | lượt tải:30

Số 18/QĐ-BCĐCTMTQG

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Lượt xem:103 | lượt tải:42

số 36/2021/QĐ-TTg

Quyết định về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025

Lượt xem:130 | lượt tải:40

Số 4288/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025

Lượt xem:223 | lượt tải:100

1689/QĐ-TTg

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị Quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021

Lượt xem:278 | lượt tải:120

4068/UBND-NLN

V/v phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao năm 2021

Lượt xem:269 | lượt tải:105

3586/UBND-NLN

V/v hoàn thiện hồ sơ giao kế hoạch vốn đối với các xã phấn đấu hoàn thành nông thôn mới năm 2021

Lượt xem:250 | lượt tải:71

3475/UBND-NLN

V/v tăng cường hoạt động phối hợp giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2021

Lượt xem:227 | lượt tải:72

2693/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành quy định đánh giá kết quả lãnh đạo giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025

Lượt xem:235 | lượt tải:83
ntm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây