Quang cao giua trang
vanban ntm 1

 Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản của TW

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số 691/QĐ-TTg 04/06/2018 Quyết định ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
2 Số 9787/VPCP-KSTT 08/10/2018 Hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
3 Số 173/TB-VPCP 09/05/2018 Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu
4 Số 57/2018/NĐ-CP 16/04/2018 Nghị định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
5 1345/BNN-VPĐP 07/02/2018 V/v hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020
6 596/VPĐP-TTHTQT 17/09/2017 V/v Hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
7 Số 8464/BC-VPCP 10/08/2017 Báo cáo kết quả của Đoàn kiểm tra Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Lào Cai
8 Số 353/TB-VPCP 10/08/2017 Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
9 Số 2986/QĐ-BNN-VPĐP 11/07/2017 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020
10 Số 141/QĐ-UBDT 10/07/2017 Quyết định Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
11 Số 5842/BNN-VPĐP 17/07/2017 V/v phát hành các chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM các cấp, giai đoạn 2016-2020
12 Số 6568/VPCP-KTTH 25/06/2017 Gia hạn thời gian giải ngân và thủ tục đầu tư đối với dự án sử dụng kinh phí khen thưởng phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015
13 Số 05/2017/TT-BTTTT 01/06/2017 Thông tư hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
14 Số 886/QĐ-TTg 15/06/2017 Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020
15 2347/QĐ-BNN-VPĐP 07/06/2017 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Sửa đổi, bổ sung Quyết định 2
16 Số 4914/BNN-VPĐP 14/06/2017 Xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm
17 Số 712/QĐ-TTg 25/05/2017 Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020
18 Số 619/QĐ-TTg 07/05/2017 Quyết định ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
19 số 676/QĐ-TTg 17/05/2017 Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020
20 Số 680/QĐ-TTg 18/05/2017 Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020"
21 Số 1804/QĐ-BNN-VPĐP 11/05/2017 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ
22 Số 2038/BGDĐT-CSVCTBTH 11/05/2017 Hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, triển khai nhiệm vụ GD&ĐT giai đoạn 2016-2020.
23 Số 12/2017/QĐ-TTg 21/04/2017 Quyết định Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
24 Số 556/QĐ-BKHĐT 18/04/2017 Quyết định số 556/QĐ-BKHĐT, Quyết định về việc giao chi tiết dự toán chi ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017
25 Số 442/QĐ-TTg 10/04/2017 Quyết định 442/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
26 Số 05/2017/TT-BNNPTNT 28/02/2017 Thông tư 05 của Bộ Nông nghiệp
27 Số 01/2017/TT-BKHĐT 13/02/2017 Thông tư số 01 của Bộ Kế hoạch Đầu tư
28 Số 1247/BNN-KTHT 09/02/2017 Công văn số 1247 của Bộ Nông nghiệp
29 Số 32/TB-VPCP 23/01/2017 Thông báo số 32 của Văn phòng Chính phủ
30 Số 218-NQ/BCSĐ 24/01/2017 Nghị quyết 218 của Ban cán sự Đảng-Bộ Nông nghiệp
31 Số 5131/QĐ-BCT 29/12/2016 Quyết định 5131 của Bộ Công thương
32 Số 174/2016/NĐ-CP 29/12/2016 Nghị định 174 của Chính phủ
33 Số 36/CT-TTg 29/12/2016 Chỉ thị số 36 của Thủ tướng Chính phủ
34 Số 5480/QĐ-BNN-KTHT 28/12/2016 Quyết định số 5480 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
35 Số 11161/BNN-VPĐP 27/12/2016 Công văn số 11116 của Bộ Nông nghiệp
36 Số 2540/QĐ-TTg 29/12/2016 Quyết định số 2540 của Thủ tướng Chính phủ
37 Số 69/QĐ-BNN-VPĐP 08/01/2017 Quyết định 69 của Bộ Nông nghiệp
38 Số 558/QĐ-TTg 04/04/2016 Quyết định 558 của Thủ Tướng chính phủ
39 Số 35/2016/TT-BNNPTNT 25/12/2016 Thông tư số 35 của Bộ NN và PTNT
40 Số 4168/QĐ-BNN-VPĐP 12/10/2016 Quyết định 4168 của Bộ Nông nghiệp
41 Số 4322/BVHTTDL-VHCS 24/10/2016 Công văn số 4322 của Bộ VH,TT và DL
42 số 2176/HD-BTĐKT 30/10/2016 Hướng dẫn số 2176 của Bộ Nội vụ
43 Số 4293/QĐ-BCT 27/10/2016 Quyết định 4293 của Bộ Công thương
44 Số 4072/QĐ-BNN-VPĐP 04/10/2016 Quyết định 4072 của Bộ Nông nghiệp
45 Số 1572/QĐ-TTg 08/08/2016 Quyết định 1572 của Thủ tướng Chính phủ
46 Số 2001/QĐ-TTg 19/10/2016 Quyết định 2001của Thủ tướng Chính phủ
47 Số 592/QĐ-TTg 05/04/2016 Quyết định số 592 của Thủ tướng Chính phủ
48 Số 1730/QĐ-TTg 04/09/2016 Quyết định 1730 của Thủ Tướng chính phủ
49 Số 161/2016/NĐ-CP 01/12/2016 Nghị định 161 của Chính phủ
50 QĐ 1600/QĐ-TTg 15/08/2016 QĐ 1600 của Thủ tướng Chính phủ
Văn bản nông thôn mới

417/UBND-NLN

V/v tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2020

Lượt xem:337 | lượt tải:124

03/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2020

Lượt xem:339 | lượt tải:146

Số 1992/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn bổ sung thành viên BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM và GNBV giai đoạn 2016-2020

Lượt xem:525 | lượt tải:195

2839/UBND-NLN

V/v tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới tại cơ sở năm 2019

Lượt xem:798 | lượt tải:160

76 /UBND-NLN

V/v tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2019

Lượt xem:504 | lượt tải:192

3821/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020

Lượt xem:560 | lượt tải:720

Số 9787/VPCP-KSTT

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

Lượt xem:1336 | lượt tải:275

Số 282/TB-VPUBND

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thể tại Hội nghị trực tuyến Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh quý II năm 2018

Lượt xem:679 | lượt tải:205

Số 691/QĐ-TTg

Quyết định ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

Lượt xem:478 | lượt tải:174

1715/QĐ-UBND

Điều chỉnh, bổ sung phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

Lượt xem:811 | lượt tải:242
ntm
bo chi so
vay von
chuong trinh nong thon moi
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây