Quang cao giua trang

Quyết tâm để duy trì các xã đạt tiêu chí nông thôn mới

Thứ tư - 01/03/2023 08:07
Vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2023 và cả giai đoạn đến năm 2025 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm. Báo Lào Cai giới thiệu tới độc giả bài viết của đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra và nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng nông thôn mới.

Bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao, năm 2022, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành. Công tác truyền thông được đổi mới, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, trước sự thay đổi của nhiều chủ trương, chính sách và tác động khách quan, việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023 của tỉnh cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

Nỗ lực lớn góp phần tạo nên những kết quả quan trọng

Năm 2022 khép lại với nhiều dư âm lắng đọng trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Các chủ trương, nghị quyết, dự án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo được quan tâm đầu tư, góp phần làm cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên. Người dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, xuất hiện nhiều gương sáng tự nguyện đóng góp sức người, của cải vật chất, hiến đất làm đường, xây trường, dựng lớp. Tất cả đã tạo nên khí thế phấn khởi, quyết tâm cao trong xây dựng nông thôn mới, đem lại những kết quả quan trọng.

Kết thúc năm 2022, thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng tiếp tục duy trì các tiêu chí đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Tỉnh công nhận thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai), nâng tổng số xã đạt chuẩn toàn tỉnh là 62/127 xã (đạt 86,11% so với kế hoạch năm 2022). Công nhận thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, lũy kế toàn tỉnh có 4 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao (đạt 44,44% kế hoạch năm 2022). Công nhận thêm 67 thôn nông thôn mới theo bộ tiêu chí thôn nông thôn mới, thôn kiểu mẫu giai đoạn 2016 - 2020, nâng số thôn kiểu mẫu toàn tỉnh lên 177 thôn, 237 thôn nông thôn mới, trong đó có 20 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới thuộc 11 xã đặc biệt khó khăn khu vực miền núi và biên giới.

Quyết tâm để duy trì các xã đạt tiêu chí nông thôn mới ảnh 2
Người Dao giữ gìn bản sắc văn hóa.

Nhiệm vụ hướng về cơ sở được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện, đã có hơn 200 lượt cán bộ, lãnh đạo đi cơ sở công tác; vận động, huy động, ủng hộ, hỗ trợ các xã với tổng giá trị quy ra tiền hơn 7,5 tỷ đồng. Phong trào thi đua “Nhà sạch - đường xanh - ngõ xóm” đã thu hút đông người dân tham gia. Qua tuyên truyền, người dân đã tự nguyện ủng hộ hơn 1.856 ngày công để trồng mới và trồng dặm 74,5 km đường hoa, nâng tổng số đường hoa nông thôn mới lên 271 tuyến, chiều dài 210,25 km tại 109 xã trên địa bàn toàn tỉnh. Diện mạo nông thôn đổi thay rõ rệt, khang trang, văn minh hơn; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố; an ninh, trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, điều kiện về y tế, giáo dục, văn hóa được nâng cao, cảnh quan môi trường nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực.

Những khó khăn, nhiệm vụ phía trước cần vượt qua

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn tồn tại những hạn chế. Tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí tại các xã còn chậm so với kế hoạch, công tác duy trì và nâng cao chất lượng, bền vững các tiêu chí sau đạt chuẩn ở nhiều xã nông thôn mới chưa thường xuyên, chỉ đạo thiếu quyết liệt, nên nhiều tiêu chí không đạt.

Dự báo thời gian tới, chương trình xây dựng nông thôn mới còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn. Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp giai đoạn 2022 - 2025 nâng cao hơn trước, các xã phấn đấu “về đích” nông thôn mới trong giai đoạn này là các xã đặc biệt khó khăn (khu vực III), đồng thời nguồn lực đầu tư cũng hạn chế so với giai đoạn trước.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới là 60% tổng số xã trên địa bàn, có trên 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng. Đề án 01-ĐA/TU về phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025 đặt mục tiêu toàn tỉnh có 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 1 huyện nông thôn mới nâng cao; 94 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân mỗi xã đạt 17,3 tiêu chí, không có xã dưới 10 tiêu chí. Ngoài ra, Nghị quyết 10 ngày 26/8/2021 của Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đưa ra mục tiêu thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 35 triệu đồng/năm.

Quyết tâm để duy trì các xã đạt tiêu chí nông thôn mới ảnh 3
Người dân trong tỉnh tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Để vượt qua được khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2023 cũng như cả giai đoạn đến năm 2025, đòi hỏi sự quyết tâm rất lớn và nhiều hơn nữa cách làm sáng tạo của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò chủ động của các tầng lớp Nhân dân khu vực nông thôn đóng vai trò quyết định. Một trong những nhiệm vụ quan trọng đặt ra là phải tăng cường tuyên truyền với các nội dung trọng tâm như sau:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, trong đó nâng cao hiểu biết của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nội dung các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thì ngân sách cấp tỉnh không hỗ trợ để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Do đó, cấp ủy đảng, chính quyền huyện, xã cần chủ động, linh hoạt huy động nguồn lực và huy động sức dân để đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh đó, cần tuyên truyền để người dân hiểu việc các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nếu để bị thu hồi quyết định công nhận cũng không được hưởng các chế độ, chính sách của xã khu vực II, khu vực III theo Quyết định số 861 ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Hai là, cấp ủy đảng, chính quyền cấp huyện, xã tập trung tổ chức triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân phụ trách từng nội dung, từng tiêu chí. Phân công rõ các nội dung nhiệm vụ cho từng cấp thực hiện: Nội dung thuộc trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền cấp huyện, cấp xã phân công cụ thể cho phòng ban, đơn vị, cấp hội, cán bộ, công chức, phụ trách; đối với nội dung thuộc trách nhiệm của cộng đồng dân cư và Nhân dân, có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, vận động Nhân dân, cộng đồng dân cư tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí để đảm bảo đạt tiêu chí theo quy định của Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

noi 2

Ba là, sử dụng hiệu quả các nguồn lực được giao cho cấp huyện, xã; vận động, huy động các nguồn lực hợp pháp và nguồn lực của cộng đồng dân cư, người dân để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cũng như hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Bốn là, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp thường xuyên kiểm tra, trấn chỉnh, hỗ trợ các xã trên cơ sở kế hoạch giao, bàn với người dân cách thức thực hiện trên cơ sở “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân thụ hưởng” với phương châm “việc gì khó đến mấy nếu người dân đồng lòng thì cũng xong” và “xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc” để người dân quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Năm là, tổ chức phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới để các xã hăng hái thi đua, biểu dương, khen thưởng kịp thời; linh hoạt trong các hình thức khen thưởng, tăng cường thư khen của huyện, của xã cho cá nhân, hộ gia đình đóng góp công sức, hiến đất… trong xây dựng nông thôn mới.

Bằng sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, tỉnh Lào Cai quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2023, tạo động lực và tiền đề vững chắc để “về đích” các mục tiêu cả giai đoạn 2021 - 2025, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân các dân tộc.

Tác giả bài viết: Nguồn Báo LàoCai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Văn bản nông thôn mới

1106/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mưới và huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025

Lượt xem:25 | lượt tải:18

1397/TB-BNN-VPĐP

Thông báo dự kiến mục tiêu, nhiệm vụ thực hiên CTMTQG xây dựng NTM năm 2024 giao các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Lượt xem:107 | lượt tải:45

179-KH/BTGTU

Kế hoạch biên soạn, xuất bản cuốn sách "Gương điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới và sản xuất nông nghiệp hàng hoá

Lượt xem:169 | lượt tải:53

07/KH-BCĐ

Kế hoạch truyền thông thực hiện chương MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai năm 2024

Lượt xem:185 | lượt tải:60

14/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết Ban hành Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lượt xem:689 | lượt tải:232

339/KH-UBND

Kế hoạch triển khai, thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2022 và giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lượt xem:746 | lượt tải:248

3572/QĐ-BNN-KH

Quyết định Phê duyệt Bộ Chỉ tiêu giám sát thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lượt xem:784 | lượt tải:397

2075/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố "Thôn đạt chuẩn nông thôn mới" , "Thôn đạt chuẩn kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025

Lượt xem:712 | lượt tải:240

số 283/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022

Lượt xem:644 | lượt tải:196

số 282/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025

Lượt xem:503 | lượt tải:250
ntm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây