Quang cao giua trang

Các chính sách khuyến khích phát triển Nông nghiệp và PTNT

Thứ ba - 01/06/2021 08:56
I. Các chính sách của Trung ương
1. Lĩnh vực trồng trọt
Quyết định 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ 
Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ
Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ
2. Lĩnh vực chăn nuôi
Quyết định 719/QĐ-TTg ngày 058/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ
3. Lĩnh vực thủy sản
Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ
Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ
4. Lĩnh vực lâm nghiệp
Quyết định 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ
Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ 
5. Lĩnh vực phát triển nông thôn
Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính Phủ
Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ
Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2015 của Chính phủ
Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ
6. Lĩnh vực thủy lợi
Nghị định 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ
7. Lĩnh vực chung
Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ
Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ
Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ
Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ

II. Chính sách của tỉnh
Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2021 của HĐND tỉnh
Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh
Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2021 của HĐND tỉnh
Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2021 của HĐND tỉnh
Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
Nghị quyết số 39/2020/NĐ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản nông thôn mới

433/QĐ-UBDT

Quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

Lượt xem:82 | lượt tải:29

13-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Lượt xem:87 | lượt tải:33

1599/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025

Lượt xem:205 | lượt tải:91

1755/UBND-NLN

V/v tiếp tục hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2021

Lượt xem:59 | lượt tải:26

2491/BNN-VPĐP

V/v khen thưởng công trình phúc lợi theo Quyết định số 1730/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lượt xem:50 | lượt tải:27

645/UBND-NLN

V/v triển khai, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021

Lượt xem:80 | lượt tải:39

66/KH-BCĐ

Kê hoạch triển khai CTMTQG xây dựng nông thôn mới các xã phấn đấu hoàn thành "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2021

Lượt xem:84 | lượt tải:51

160/UBND_NLN

V/v tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2021

Lượt xem:82 | lượt tải:44

05/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2021

Lượt xem:78 | lượt tải:61

417/UBND-NLN

V/v tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2020

Lượt xem:662 | lượt tải:197
ntm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây