Quang cao giua trang

Các chính sách khuyến khích phát triển Nông nghiệp và PTNT

Thứ ba - 01/06/2021 08:56
I. Các chính sách của Trung ương
1. Lĩnh vực trồng trọt
Quyết định 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ 
Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ
Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ
2. Lĩnh vực chăn nuôi
Quyết định 719/QĐ-TTg ngày 058/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ
3. Lĩnh vực thủy sản
Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ
Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ
4. Lĩnh vực lâm nghiệp
Quyết định 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ
Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ 
5. Lĩnh vực phát triển nông thôn
Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính Phủ
Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ
Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2015 của Chính phủ
Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ
6. Lĩnh vực thủy lợi
Nghị định 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ
7. Lĩnh vực chung
Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ
Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ
Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ
Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ

II. Chính sách của tỉnh
Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2021 của HĐND tỉnh
Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh
Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2021 của HĐND tỉnh
Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2021 của HĐND tỉnh
Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh
Nghị quyết số 39/2020/NĐ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Văn bản nông thôn mới

07/2022/QĐ-TTg

Quyết định quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Lượt xem:68 | lượt tải:14

263/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Lượt xem:90 | lượt tải:30

Số 18/QĐ-BCĐCTMTQG

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Lượt xem:102 | lượt tải:42

số 36/2021/QĐ-TTg

Quyết định về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025

Lượt xem:130 | lượt tải:40

Số 4288/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025

Lượt xem:222 | lượt tải:100

1689/QĐ-TTg

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị Quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021

Lượt xem:278 | lượt tải:120

4068/UBND-NLN

V/v phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao năm 2021

Lượt xem:268 | lượt tải:105

3586/UBND-NLN

V/v hoàn thiện hồ sơ giao kế hoạch vốn đối với các xã phấn đấu hoàn thành nông thôn mới năm 2021

Lượt xem:249 | lượt tải:71

3475/UBND-NLN

V/v tăng cường hoạt động phối hợp giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2021

Lượt xem:227 | lượt tải:72

2693/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành quy định đánh giá kết quả lãnh đạo giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025

Lượt xem:234 | lượt tải:83
ntm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây