Quang cao giua trang

Cập nhật danh sách các xã đạt chuẩn đến hết tháng 12/2019

Thứ ba - 13/03/2018 04:43
DANH SÁCH CAC XÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN TỈNH LÀO CAI
(Tính đến 31/12/2019)
STT Tên xã Huyện/TP Số QĐ, ngày tháng năm Đạt chuẩn năm
1 Quang Kim Bát Xát 1014/QĐ-UBND, ngày 16/4/2014 HT năm 2013
2 Cốc San 4302/QĐ-UBND, ngày 31/12/2014 HT năm 2014
3 Bản Vược 3717/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 HT năm 2015
4 Bản Qua 3731/QĐ-UBND, ngày 28/10/2016 HT năm 2016
5 Mường Vi 5888/QĐ-UBND, ngày 27/12/2017 HT năm 2017
6 Mường Hum 4365/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 HT năm 2018
7 Bản Xèo 4366/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 HT năm 2018
8 Nậm Cang Sa Pa 1015/QĐ-UBND, ngày 16/4/2014 HT năm 2013
9 Tả Phìn 4184/QĐ-UBND, ngày 21/12/2018 HT năm 2018
10 Thanh Phú 3476/QĐ-UBND, ngày 23/10/2019 HT năm 2019
11 Vạn Hòa TP Lào Cai 1016/QĐ-UBND, ngày 16/4/2014 HT năm 2013
12 Hợp Thành 4307/QĐ-UBND, ngày 31/12/2014 HT năm 2014
13 Cam Đường 4305/QĐ-UBND, ngày 31/12/2014 HT năm 2014
14 Đồng Tuyển 3713/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 HT năm 2015
15 Tả Phời 3714/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 HT năm 2015
16 Phú Nhuận Bảo Thắng 4306/QĐ-UBND, ngày 31/12/2014 HT năm 2014
17 Xuân Quang 3719/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 HT năm 2015
18 Sơn Hải 3720/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 HT năm 2015
19 Sơn Hà 60/QĐ-UBND, ngày 09/01/2017 HT năm 2016
20 Xuân Giao 61/QĐ-UBND, ngày 09/01/2017 HT năm 2016
21 Phong Niên 2459/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 HT năm 2018
22 Bản Cầm 2047/QĐ-UBND
ngày 11/7/2019
HT năm 2018
23 Bản Phiệt 2046/QĐ-UBND
ngày 11/7/2019
HT năm 2018
24 Tà Chải Bắc Hà 4304/QĐ-UBND, ngày 31/12/2014 HT năm 2014
25 Bảo Nhai 3712/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 HT năm 2015
26 Na Hối 5892/QĐ-UBND, ngày 27/12/2017 HT năm 2017
27 Nậm Đét 2045/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 HT năm 2018
28 Bản Phố 4411/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 HT năm 2019
29 Văn Sơn Văn Bàn 4303/QĐ-UBND, ngày 31/12/2014 HT năm 2014
30 Hòa Mạc 3718/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 HT năm 2015
31 Khánh Yên Thượng 56/QĐ-UBND, ngày 09/01/2017 HT năm 2016
32 Khánh Yên Trung 57/QĐ-UBND, ngày 09/01/2017 HT năm 2016
33 Khánh Yên Hạ 5886/QĐ-UBND, ngày 27/12/2017 HT năm 2017
34 Võ Lao 5891/QĐ-UBND, ngày 27/12/2017 HT năm 2017
35 Làng Giàng 4189/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 HT năm 2018
36 Tân An 4190/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 HT năm 2018
37 Liêm Phú 4412/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 HT năm 2019
38 Việt Tiến Bảo Yên 3721/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 HT năm 2015
39 Nghĩa Đô 4910/QĐ-UBND, ngày 31/10/2015 HT năm 2015
40 Yên Sơn 3722/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 HT năm 2015
41 Lương Sơn 5889/QĐ-UBND, ngày 27/12/2017 HT năm 2017
42 Tân Dương 812/QĐ-UBND, ngày 01/4/2019 HT năm 2018
43 Bản Lầu Mường Khương 3715/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 HT năm 2015
44 Bản Xen 3716/QĐ-UBND, ngày 27/10/2015 HT năm 2015
45 Lùng Vai 58/QĐ-UBND, ngày 09/01/2017 HT năm 2016
46 Thanh Bình 4364/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 HT năm 2018
47 Mản Thẩn Si Ma Cai 59/QĐ-UBND, ngày 09/01/2017 HT năm 2016
48 Si Ma Cai 5890/QĐ-UBND, ngày 27/12/2017 HT năm 2017
49 Sín Chéng 5887/QĐ-UBND, ngày 27/12/2017 HT năm 2017
50 Bản Mế 4192/QĐ-UBND, ngày 21/12/2018 HT năm 2018
51 Cán Cấu 4191/QĐ-UBND, ngày 21/12/2018 HT năm 2018
52 Nàn Sán 4410/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 HT năm 2019

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản nông thôn mới

Số 1992/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn bổ sung thành viên BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM và GNBV giai đoạn 2016-2020

Lượt xem:181 | lượt tải:83

2839/UBND-NLN

V/v tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới tại cơ sở năm 2019

Lượt xem:211 | lượt tải:70

76 /UBND-NLN

V/v tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2019

Lượt xem:289 | lượt tải:97

3821/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020

Lượt xem:292 | lượt tải:617

Số 9787/VPCP-KSTT

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

Lượt xem:405 | lượt tải:172

Số 282/TB-VPUBND

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thể tại Hội nghị trực tuyến Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh quý II năm 2018

Lượt xem:338 | lượt tải:118

Số 691/QĐ-TTg

Quyết định ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

Lượt xem:231 | lượt tải:75

1715/QĐ-UBND

Điều chỉnh, bổ sung phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

Lượt xem:427 | lượt tải:153

Số 173/TB-VPCP

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu

Lượt xem:406 | lượt tải:138

Số 140/TB-VPUBND

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thể tại Hội nghị trực tuyến Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh quý I năm 2018

Lượt xem:398 | lượt tải:391
ntm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây